ยุทธวิธีในการเตรียมตัวทั้งช่วงก่อนหรือหลังการทำตาสองชั้น

 

วิธีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวทั้งช่วงก่อนหรือหลังการทำตาสองชั้น เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

1. คนที่อยากไปผ่าตัดเพื่อที่จะทำตาสองชั้นนั้น จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพอนามัยร่างกายทั่วไปสมบูรณ์ดี และจะต้องงดเว้นการดูดบุหรี่หรือไม่ก็การดื่มน้ำผลไม้ที่มีองค์ประกอบของแอลกอฮอล์ล่วงหน้าอย่างน้อยต้องประมาณ 2 สัปดาห์

2. คนที่อยากไปผ่าตัดเพื่อที่จะทำตาสองชั้นนั้น จำเป็นจะต้องปราศจากไข้หวัดปราศจากอาการเจ็บป่วยหรือว่ามีการติดเชื้อจนมีอาการอักเสบในผิวหนังเป็นอันขาด

3.คนที่อยากไปผ่าตัดเพื่อที่จะทำตาสองชั้นนั้น ห้ามทานยาแอสไพริน หรือไม่ก็หยูกยาที่ส่งผลในการดูแลรักษาอาการไขข้ออักเสบบางประเภทอย่างน้อยประมาณ 10 วัน

4.ถ้าคนที่อยากทำตาสองชั้นมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็มีความจำเป็นต้องมีการใช้หยูกยาบางอย่างอยู่ซ้ำไปซ้ำมารวมถึงคนที่เคยมีประวัติส่วนตัวว่าด้วยการแพ้ยา ก่อนทำการผ่าตัดนั้นจำเป็นจะต้องแจ้งให้นายแพทย์ที่ดูแลการผ่าตัดนั้นรับทราบก่อนอยู่แล้ว

5.เมื่อได้มาถึงกำหนดที่จำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดท่านควรทำความสะอาดบริเวณใบหน้าหรือไม่ก็ส่วนที่อยู่บริเวณรอบลูกตาให้ใสสะอาดอยู่เสมอ  และที่สำคัญจำเป็นจะต้องทำการงดของกินทุกประเภทถ้าจะพูดถึงอาหารหลักหรือไม่ก็พวกน้ำกินอะไรก็ตามแต่ ห้ามทานเป็นอันขาดถ้าหากไม่ต้องการให้การผ่าตัดทำตาสองชั้นของพวกท่านมีอุปสรรคก็ควรงดของกินตามที่บอกอย่างน้อยต้องราวๆ 6 – 8 ชั่วโมง

6.เมื่อถึงกำหนดของวันที่จำเป็นจะต้องเดินทางเข้ามาผ่าตัดเพื่อที่จะทำตาสองชั้นนั้น จะมีผู้ช่วยนายแพทย์นำยาระงับความรู้สึกหรือไม่ก็ที่เราเคยชินกันดีกับคำพูดออกมาว่ายาชามาให้รับประทาน