ประเพณีนิยมการใส่บาตรข้าวนึ่งที่หลวงพระบางเริ่มจัดงานขึ้นเพื่อให้ต้อนรับนักเที่ยวที่แรมรอนมาทัวร์ลาว

ผู้เดินทางมีจังหวะที่สามารถเดินทางมาทัวร์หลวงพระบางในจังหวะที่มีการตักบาตรข้าวนึ่งที่หลวงพระบางพอดี ถือว่าท่านนั้นมีบุญมากๆ เลยนะ

จารีตประเพณีการตักบาตรข้าวนึ่งที่หลวงพระบางจะจัดงานเพื่อจะรับรองผู้เดินทางที่แรมรอนมาทัวร์หลวงพระบางนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ลือชื่อมากที่สุดที่พวกผู้เดินทางหรือพวกที่เดินทางมาทัวร์หลวงพระบางสนใจและต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวนึ่งนี้เป็นอันมากเลย เพราะนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์หลวงพระบาง ส่วนใหญ่จะคิดว่าท่องเที่ยวตามที่ต่างๆมาเยอะแล้วแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปทำบุญทำทานตักบาตรกันมากมายเท่าไรนัก เลยถือโอกาสนี้มาตักบาตรข้าวนึ่งรวมไปถึงเที่ยวไปในตัวด้วยเลย

ด้วยการตักบาตรข้าวนึ่งที่หลวงพระบาง ชื่อเล่นก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวนึ่ง  ชาวหลวงพระบางจะทำการบอกกล่าวแก่ผู้เดินทางที่พึ่งเคยมาทัวร์หลวงพระบางให้ได้รับรู้กันก่อนว่าการตักบาตรตอนนี้นั้น จะยอมให้ใส่แค่เพียงข้าวนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมีผู้เดินทางหลายท่านแน่ๆ ที่จะต้องมีความเคลือบแคลงว่า พระจะฉันแต่ข้าวนึ่งอันเดียวเลยหรอ ความจริงแล้วการตักบาตรมันมีอีกขบวนการนึงสิ่งที่ว่านั้นก็คือภายหลังที่พระออกบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัดวาอารามพอพระท่านจะฉัน พระท่านจะเคาะกระบอกไม้ไผ่เป็นสัญลักษณ์บอกให้คนธรรมดาหรือผู้เดินทางที่มาทัวร์หลวงพระบางได้รู้ตัวแล้วว่าพระท่านจะฉันแล้วให้ทุกท่านจัดอาหารการกินของคาวมามอบให้ท่านได้เลย เราเรียกว่า ถวายจังหัน พระท่านก็จะฉันกับข้าวนึ่งที่เราใส่บาตรยามเช้านี่แหละ