ซายเอสมีข้อสังเกตบริเวณไหนบ้างที่เราสามารถดูได้เองก่อนซื้อ

แนวทางทดสอบผลิตภัณฑ์ซายเอสว่าเป็นของแท้หรือไม่ มีจุดสังเกตที่ไหนบ้างที่พวกเราสามารถดูได้ด้วยตนเองก่อนซื้อ

ส่วนที่ 1 แถวของกล่องโปรดักซายเอสนั้นจำเป็นที่จะต้องมีรูปสติกเกอร์ เชียร์ ฑิฆัมพร แปะอยู่บริเวณมุมทางด้านขวาบนของตัวกล่องผลิตภัณฑ์ซายเอสอย่างเดียว หากรูปถ่ายของ เชียร์ ฑิฆัมพร ที่เป็นตัวรับรอง 100% อยู่ทางด้านข้างซ้ายตอนกลางไม่ก็ ณ ส่วนที่ไม่เป็นมุมบนทางขวาก็หมายความว่าผลิตภัณฑ์ซายเอสตัวนั้นเป็นของเก๊ไม่ใช้ซายเอสของแท้ที่ทางบริษัทจัดจำหน่ายอยู่

ส่วนที่ 2 บนตัวกล่องโปรดักซายเอสนั้นต้องมี วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ที่ผลิตรวมทั้งวันที่จะเสื่อมสภาพของตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้น รวมทั้งสนนราคาทุกสิ่งจำเป็นที่จะต้องระบุอย่างชัดแจ้งอยู่บริเวณด้านข้างของตัวกล่องผลิตภัณฑ์ซายเอสบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เป็นบาร์โค้ดอย่างเดียวหากปราศจากวันเดือนปีเกิด วันที่หมดอายุหรือว่าล๊อตการผลิตและสนนราคาของตัวผลิตภัณฑ์ติดอยู่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามิใช่ผลิตภัณฑ์ซายเอสของแท้แน่ๆ

ส่วนที่ 3 หมายเลข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของตัวซายเอสของแท้นั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นหมายเลขอย. 24-1-20555-1-0350 อย่างเดียวถึงจะเป็นซายเอสของแท้ที่ทางบริษัทของเราได้ทำการจดสิทธิบัตรพร้อมทั้งขอหมายเลขอย. จากองค์การอาหารและยาไว้นั่นเองเพราะผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน ที่ใช้ส่วนผสมอย่างเดียวกันทุกกล่องจะมีตัวเลขอย. ที่ต่างกันมิได้ทุกสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการทดสอบและรับประกันจากองค์การอาหารและยาแล้วอย่างเดียวดังนั้นจงจำไว้ว่าเลข อย. ของโปรดักซายเอสที่พวกเราจัดจำหน่ายอยู่นั้นต้องเป็นตัวเลขอย. ชุดนี้ตัวเดียวเท่านั้นหากเป็นเลขลำดับชุดอื่นให้หลบเลี่ยง อย่าซื้อของมาเพื่อใช้เป็นอันขาด